Doktorat Siniše Malog je plagijat, na odluku se čekalo pet godina

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno je utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorata. Aktuelni ministar finansija Srbije, utvrdio je odbor, povrijedio je član 22 Kodeksa profesionalne etike jer je doslovce preuzimao dijelove iz radova drugih autora. Doktorat Siniše Malog doveden je u pitanje još 2014. godine kada su ga profesori […]

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno je utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorata. Aktuelni ministar finansija Srbije, utvrdio je odbor, povrijedio je član 22 Kodeksa profesionalne etike jer je doslovce preuzimao dijelove iz radova drugih autora. Doktorat Siniše Malog doveden je u pitanje još 2014. godine kada su ga profesori optužili da je dijelove doktorata plagirao.