Priboj uvodi toplanu na biomasu

Početkom zime i sezone grijanja mnogi se gradovi u regiji muče s onečišćenjem zraka. Do kvalitetnijeg grijanja, ali i zaštite okoliša u Priboju, gradu na jugozapadu Srbiji žele doći toplanama na biomasu, čime bi iz sistema daljinskog grijanja u dogledno vrijeme izbacili fosilna goriva.

Početkom zime i sezone grijanja mnogi se gradovi u regiji muče s onečišćenjem zraka. Do kvalitetnijeg grijanja, ali i zaštite okoliša u Priboju, gradu na jugozapadu Srbiji žele doći toplanama na biomasu, čime bi iz sistema daljinskog grijanja u dogledno vrijeme izbacili fosilna goriva.