MUP Srbije traži oštrije kazne za maloljetnike

Prema podacima Republičkog javnog tužilaštva Srbije, samo prošle godine maloljetnici do 14 godina izvršili su više od 1.400 krivičnih djela, među njima i najteža. Najmanje 170 ih je završilo u popravnim domovima. MUP predlaže pooštravanje kazni za maloljetnike, dok stručna javnost navodi da uzroke rasta broja krivičnih djela treba rešavati u porodici i obrazovanju.