Bespravna gradnja u Sarajevu: Prvo izgradnja pa legalizacija

Niko ne zna koliko je objekata u Kantonu Sarajevo bespravno izgrađeno niti koliko ih je srušeno. Stručnjaci tvrde da je gradnja počela 70-tih godina prošlog stoljeća te da se veliki broj njih nalazi i na trasama davno planiranih puteva. Građevinske inspekcije su nadležne za zaustavljanje gradnje, ali i za kažnjavanje onih koji su bez dozvola […]