Samit država BRICS-a: Kritika protekcionističke ekonomije

Samit država BRICS-a završen je potpisivanjem deklaracije kojom se ističe važnost inkluzivnije međunarodne trgovine, ali i borbe protiv klimatskih promjena. Kina i Rusija su kritikovale rastući trend protekcionističke ekonomije, za koji kažu da je narušio međunarodnu trgovinu i investicije.

Samit država BRICS-a završen je potpisivanjem deklaracije kojom se ističe važnost inkluzivnije međunarodne trgovine, ali i borbe protiv klimatskih promjena. Kina i Rusija su kritikovale rastući trend protekcionističke ekonomije, za koji kažu da je narušio međunarodnu trgovinu i investicije.