Djeca vojnici u Sudanu: Život nakon ratovanja

U Sudanu se djeca godinama regrutuju za borbe, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Tačan broj djece vojnika nije poznat. Organizacije za zaštitu ljudskih prava smatraju da bi mnogi, uzrasta od 10 do 18 godina, trebali biti oslobođeni vojske.