Rasprave o ekshumaciji bivšeg diktatora uoči izbora u Španiji

Četrdeset četiri godine nakon smrti Francisca Franca, mišljenja u Španiji o periodu diktature su podijeljena. Porodice žrtava građanskog rata i diktature tvrde da država nije uložila dovoljno napora da se ekshumiraju desetine hiljada nestalih. Debata o diktaturi posebno je intenzivirana zbog premještanja Francovih posmrtnih ostataka, ali i vanrednih izbora.