Kriminalizacija solidarnosti: EU ide smjerom smanjivanja ljudskih prava

Zagrebački Centar za mirovne studije predstavio je analizu slučajeva kriminalizacije solidarnosti u Evropskoj uniji s posebnim naglaskom na migracije. Autori kažu kako je jasno da Unija ide u smjeru da oni koji pomažu izbjeglicama i migrantima budu ili krivično gonjeni sa zatvorskim kaznama ili prekršajno kako bi ih se demotivisalo za dalji humanitarni rad.  

Zagrebački Centar za mirovne studije predstavio je analizu slučajeva kriminalizacije solidarnosti u Evropskoj uniji s posebnim naglaskom na migracije.

Autori kažu kako je jasno da Unija ide u smjeru da oni koji pomažu izbjeglicama i migrantima budu ili krivično gonjeni sa zatvorskim kaznama ili prekršajno kako bi ih se demotivisalo za dalji humanitarni rad.