Revizija: Za kormilom Evrope

Za dva i po mjeseca Hrvatska preuzima predsjedanje Evropskom unijom – kako teku pripreme za tu ulogu?

Za dva i po mjeseca Hrvatska preuzima predsjedanje Evropskom unijom.

Kako teku pripreme za tu ulogu?

Zašto o njima javnost u Hrvatskoj ne zna previše?

Jesu li se kašnjenja u priprema o kojima se moglo saznati riješena?

U nedostatku informacija, može li se o prirodi priprema Hrvatske da preuzme predsjedanje Evropskom unijom na šest mjeseci učiti na primjerima dosadašnjih praksi Hrvatske na projektima koje je radila na inicijativu ili zajedno s EU?

U novoj Reviziji propitujemo kako će Zagreb nakon Nove godine dočekati Brisel i kako će se snaći za kormilom Evropske unije na šest mjeseci.