Sjeverna Irska: Unionisti protiv Johnsonovog sporazuma

Budući status Sjeverne Irske i dalje je u središtu rasprava vezanih za Brexit. Demokratska unionistička stranka protivi se novom planu vlade u Londonu. Unionisti smatraju da bi prema Johnsonovom sporazumu Sjeverna Irska ostala blisko povezana s Republikom Irskom, što vide kao prijetnju svom britanskom identitetu.