Stotine migranata bez osnovnih potrepština u kampu Vučjak

U migrantskom kampu Vučjak kod Bihaća osigurano je vodnosnadbijevanje nakon što je Grad Bihać jučer prekinuo njegovo finansiranje. Međutim, uslovi u kampu su i dalje katastrofalni. Kantonalne vlasti čekaju reakciju državnih institucija nakon što su ih juče pozvale da hitno prebace ljude s Vučjaka u prihvatne centre kod Sarajeva i Mostara. 

U migrantskom kampu Vučjak kod Bihaća osigurano je vodnosnadbijevanje nakon što je Grad Bihać jučer prekinuo njegovo finansiranje.

Međutim, uslovi u kampu su i dalje katastrofalni.

Kantonalne vlasti čekaju reakciju državnih institucija nakon što su ih juče pozvale da hitno prebace ljude s Vučjaka u prihvatne centre kod Sarajeva i Mostara.