Skenderagić: Sve više migranata u Vučjaku žali se na zdravstvene probleme

U Migrantskom kampu Vučjak kod Bihaća ponovo je osigurano vodosnadbijevanje, nakon što je gradska uprava juče prestala s njegovim finansiranjem. Policija i dalje u kamp prebacuje desetine migranata s javnih površina Bihaća. Lokalne vlasti juče su potvrdile da prestaju sa finansiranjem prihvata migranata i zatražile od državnih institucija da izbjeglice i migrante iz kampa Vučjak […]