Dvor: Građani i vlast protiv odlagališta nuklearnog otpada

Gradsko vijeće grada Dvora u Hrvatskoj jednoglasno se usprotivilo mogućoj izgradnji odlagališta nuklearnog otpada na području Trgovske gore.  Više informacija iz Dvora donosi Mirna Brekalo.

Gradsko vijeće grada Dvora u Hrvatskoj jednoglasno se usprotivilo mogućoj izgradnji odlagališta nuklearnog otpada na području Trgovske gore. 

Više informacija iz Dvora donosi Mirna Brekalo.