Nikola Borić odrekao se svega i život nastavio u šumi

Nikola Borić, nekada trener nekoliko državnih atletskih reprezentacija i vlasnik nekoliko kompanija, odlučio se odreći svega i život nastaviti u šumi u Parku prirode Papuk u Hrvatskoj. Tamo boravi posljednje četiri godine i kaže da se ne pomišlja vratiti u grad.

Nikola Borić, nekada trener nekoliko državnih atletskih reprezentacija i vlasnik nekoliko kompanija, odlučio se odreći svega i život nastaviti u šumi u Parku prirode Papuk u Hrvatskoj.

Tamo boravi posljednje četiri godine i kaže da se ne pomišlja vratiti u grad.