Zašto BiH ne ulaže više u inovacije

Inovacije u poslovnom svijetu donose veliki profit i rast broja radnih mjesta. Ali, put od inovacije do komercijalnog proizvoda dug je i skup. Zato države EU u istraživanje i razvoj ulažu više od 2 posto svog BDP-a. Zemlje regiona mnogo manje, a BiH najmanje – samo 0,3 posto BDP-a. O inovacijama ne postoji ni zakon. Kako može […]