Zdravstveni radnici u Crnoj Gori traže povećanje plata za 30 posto

Na Odboru za zdravstvo crnogorskog parlamenta održano je konsultativno saslušanje nadležnih na temu položaja zdravstvenih radnika u toj zemlji, koji traže povećanje plate. Dok sindikati traže da se zarade ljekara povećaju 30 posto, iz vlade poručuju kako su zahtjevi opravdani, ali visoki i nerealni.