Kosanović: Prvi put onemogućeno glasanje na Kosovu sa srbijanskim dokumentima

Zatvorena su birališta na Kosovu. Građani na vanrednim izborima birali novi saziv Skupštine. Na današnjim izborima pravo glasa imalo je približno dva miliona građana. Za 120 poslaničkih mjesta u Skupštini Kosova takmičilo se više od hiljadu kandidata iz 20 stranaka i četiri koalicije. Dvadeset mjesta u Parlamentu rezervirano je za manjine, od kojih deset pripada […]