Letica: Ne postoje šanse za mijenjanje granica u regiji

“Igranje kartografijom se događa samo kod velikih epohalnih promjena, koje nisu na vidiku“.