U škole Unsko-sanskog kantona kreću djeca izbjeglica i migranata

Početkom drugog polugodišta, u Unsko-sanskom kantonu, u školske klupe će od sutra i više od stotinu djece migranata i izbjeglica koji se nalaze u tom dijelu Bosne i Hercegovine. To je zasluga međunarodnih organizacija UNICEF-a, UNHCR-a ili IOM-a, kao i lokalnih vlasti. Krajnji cilj je da se djeca uključe u redovan nastavni proces.

Početkom drugog polugodišta, u Unsko-sanskom kantonu, u školske klupe će od sutra i više od stotinu djece migranata i izbjeglica koji se nalaze u tom dijelu Bosne i Hercegovine. To je zasluga međunarodnih organizacija UNICEF-a, UNHCR-a ili IOM-a, kao i lokalnih vlasti. Krajnji cilj je da se djeca uključe u redovan nastavni proces.