Opasna migrantska ruta preko Plješevice

Da bi prešli granicu Hrvatske i ušli u Europsku uniju, izbjeglice i migranti ne biraju način. Nedavno je hrvatska granična policija na Ličkoj Plješivici na visini od 1.600 metara spasila od pothlađivanja 15 migranata, među kojima je bilo šestero djece i dvije trudnice. Sirijka u visokom stepenu trudnoće izgubila je dijete.

Da bi prešli granicu Hrvatske i ušli u Europsku uniju, izbjeglice i migranti ne biraju način. Nedavno je hrvatska granična policija na Ličkoj Plješivici na visini od 1.600 metara spasila od pothlađivanja 15 migranata, među kojima je bilo šestero djece i dvije trudnice. Sirijka u visokom stepenu trudnoće izgubila je dijete.