Društvo bez gotovine

Do 2023. Švedska planira postati društvo bez gotovine. Evropska država koja je prva započela štampati novac, sada ga želi prva povući iz upotrebe.   

Do 2023. Švedska planira postati društvo bez gotovine. Evropska država koja je prva započela štampati novac, sada ga želi prva povući iz upotrebe.