Bakić: Mediji u Srbiji pod kontrolom autoritarno-mafijaškog sistema

‘Sve televizije sa nacionalnom pokrivenošću su pod apsolutnom kontrolom režima’, smatra Bakić.