Olakšano kretanje u Bagdadu, nakon 15 godina otvorena ‘zelena zona’

Kretanje u Bagdadu djelomično je olakšano. Takozvana Zelena zona godinama je bila dobro utvrđena i izolovana. No, vlasti su proglasile glavni grad Iraka sigurnim, pa je počelo uklanjanje punktova i barikada s ulica. Priča Imrana Khana. 

Kretanje u Bagdadu djelomično je olakšano. Takozvana Zelena zona godinama je bila dobro utvrđena i izolovana. No, vlasti su proglasile glavni grad Iraka sigurnim, pa je počelo uklanjanje punktova i barikada s ulica. Priča Imrana Khana.