Brazil pojednostavio naoružavanje građana

Novi brazilski predsjednik potpisao je uredbu kojom se olakšava nabavka i posjedovanje vatrenog oružja. Mnogi su zabrinuti da će ionako visoka stopa kriminala nakon ovakve odluke dodatno porasti.