Visina prosječnih plaća u regionu

Prosječne plaće u Zapadnoj Evropi prelaze 2.000 eura. Donosimo priču o visini prosječnih plaća u regionu.