Argentina: Društveni pokreti u borbi protiv siromaštva

Argentinski senat usvojio je plan za hitne slučajeve nestašice hrane, koji će pomoći ljudima da se nose sa ekonomskom krizom. Male zadruge, koje su promotori plana, igraju ključnu ulogu u borbi protiv siromaštva.