Crna lista poslodavaca koji krše prava trudnica i porodilja

Na tržištu rada Srbije, zaposlene trudnice i porodilje su među najosjetljivijim kategorijama. Kršenje njihovih radnih prava primoravanjem na rad na crno, kao i ucjene i prijetnje otkazom nisu rijetka pojava. Da bi se ohrabrile da prijave one koji im uskraćuju prava, Ministarstvo za rad je, u saradnji sa Centrom za mame, počelo da objavljuje mjesečnu […]