Silovanja raseljenih u Nigeriji, žrtve i djevojčice

Jedan od najkrvavijih svjetskih konflikata odvija se u centralnom dijelu Nigerije. U višedesetljetnim sukobima etničkih grupa, hiljade je ubijenih. Raseljeni se suočavaju s nizom izazova. Žive uglavnom u izbjegličkim kampovima, u kojima su žene sve češće izložene seksualnim napadima.