U BiH bez saglasnosti u ANP-u

Kada bi se u sjedište NATO-a uputio prvi Godišnji nacionalni program (ANP), za Bosnu i Hercegovinu bio bi aktiviran MAP, odnosno Akcijski plan za članstvo u toj organizaciji. Spremnost je država službeno iskazala još 2009, ali deset godina kasnije oni koji je vode više o tome nisu suglasni.