Ekonomska situacija u Kašmiru postaje sve teže

Pakistan je suspendovao sve vidove trgovine s Indijom nakon što je ta zemlja suspendovala poseban status regiona Kašmir. Ovakva odluka imat će nesagledive posljedice na obe strane, a najviše će utjecati na ionako slabu ekonomiju Kašmira.