Spor BiH i Hrvatske o nazivima vina

Hrvatska je podnijela zahtjev Evropskoj komisiji da bude jedina zemlja koja na području Evropske unije smije koristiti tradicionalne nazive za vina, poput “vrhunsko ili kvalitetno vino sa kontrolisanim geografskim porijeklom”. Taj zahtjev uznemirio je bosanskohercegovačke vinare jer bi im zabrana korištenja tih naziva značajno ugrozila izvoz. Nakon dugotrajnih pregovora u kojima je posredovao i Brisel, […]