BiH: Dogovor stranaka bez spomena ANP-a

Deset mjeseci nakon izbora, čelnici SDA, SNSD-a i HDZ-a postigli su dogovor o formiranju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Potpisani Sporazum ne definira jasno pitanje usvajanja Godišnjeg nacionalnog programa, koji je preduvjet za aktivaciju MAP-a, za članstvo BiH u NATO-u. Upravo to bio je kamen spoticanja u fomiranju Vijeća ministara i uzrok neslaganja političara.