Skrivanje podataka o nestalim i neiskrene politike

Prema podacima Međunarodne komisije za nestale, u ratovima na području bivše Jugoslavije nestalo je oko 40 hiljada osoba, a prema zvaničnim podacima i dalje se traga za blizu 12 hiljada ljudi. Potragu za nestalim opterećuju brojna otvorena pitanja među zemljama kao i prikrivanje informacija o masovnim grobnicama. Vlade Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine potpisuju […]