Hrvatska: Mladi oslobođeni poreza na dohodak

Hrvatska vlada odlučila je smanjiti PDV na hranu u ugostiteljstvu na 13 posto, dok će osobe mlađe od 25 godina u potpunosti biti oslobođene plaćanja poreza na dohodak. To je dio četvrtog kruga poreskih rasterećenja u okviru poreske reforme, a među usvojenim mjerama je i odluka da osobe između 26 i 30 godina plaćaju 50 […]