Maličbegović o presudi Vrhovnog suda Holandije o Srebrenici

Holandija je samo djelimično odgovorna za smrt gotovo 350 muškaraca i dječaka, koji su u julu 1995. utočište pronašli u bazi Ujedinjenih naroda u Srebrenici. Odlučujući po žalbama majki Srebrenice i države Holandije na presudu Apelacionog suda iz 2017, Vrhovni sud u Hagu potvrdio je da su pripadnici holandskog bataljona morali da znaju da će […]