Uzbunjivači u S. Makedoniji slabo zaštićeni

Primjena zakona o uzbunjivačima u Sjevernoj Makedoniji i tri godine nakon usvajanja odvija se vrlo sporo. Prema dosadašnjem iskustvu, uzbunjivači najviše povjerenja imaju u Povjerenstvo za sprečavanje korupcije. Uprkos tome što državne institucije i privatne kompanije imaju obavezu da usvoje procedure za istraživanje prijavljenih slučajeva, zakon se i u tom dijelu ne sprovodi.