Ko je zaslužan za autoput Miladinovci – Štip?

U Sjevernoj Makedoniji zvanično je pušten u upotrebu autoput od 47 kilometara koji povezuje Skoplje sa istokom zemlje. Njegova gradnja je počela 2013. Finansiran je kineskim kreditom od 206 miliona eura. Dionica je ključna za ravnomjeran ekonomski razvoj istočnih regiona zemlje. Političku dimenziju je dobio zbog prepucavanja ko je njegovoj izgradnji više doprinio – sadašnja […]