Počeo odvoz smeća s mostarskih ulica

U Mostaru je počelo odvoženje otpada koji se 11 dana nakupljao na gradskim ulicama. Gradska uprava i Inicijativa građana “Jer nas se tiče” postigli su sporazum da se deponija odblokira te uspostavi tim za rješenje nove lokacije. Međutim, nisu navedeni rokovi u kojima će se nova deponija uspostaviti, što je bio glavni uslov građana zbg […]