Prozivke za političko pogodovanje Fonda za invalide FBiH

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine trebalo bi da pomogne toj kategoriji stanovništva pri uključivanju u sve sfere društva. No, u društvu su se pojavile prozivke da Fond daje novac za projekte pojedinim firmama koje su politički pogodne. I iz prozvanih firmi i iz Fonda odbacuju te navode. […]