Rasprava o reformi bh. pravosuđa u Prozoru

Reforma pravosuđa tema je i sastanka nadležnih ministara države, entiteta i Brčko distrikta koji se održava na Ramskom jezeru.  Ministri pravosuđa bi, prema najavama uoči sastanka, trebali razmotriti mogućnosti ubrzanja donošenja novih ključnih zakona u toj oblasti, posebno onih u kojima se preklapaju nadležnosti više razina vlasti. Važan dio tog strukturalnog dijaloga su i izmjene zakona […]