Slučaj Ljubljanske banke: Odluka o tužbi Slovenije protiv Hrvatske

Na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu završeno je usmeno ročište o tužbi Slovenije protiv Hrvatske zbog 430 miliona eura zajmova i garancija, koje je Ljubljanska banka do raspada Jugoslavije davala hrvatskim preduzećima.  Više informacija ima Gašper Lubej.