Porodično nasilje u Srbiji: Od početka 2019. ubijeno devet žena

U posljednjih sedam dana u Srbiji su ubijene četiri žene, a prema podacima Sigurne kuće devet je žrtava porodičnog nasilja od početka godine. Iz nevladinog sektora – organizacija koje se bave pružanjem pomoći žrtvama – smatraju da, iako Srbija ima adekvatne zakone u ovoj oblasti, u praksi institucije često zakažu.