Rasprava o klimatskim rizicima u Privrednoj komori Hrvatske

„Klimatski rizici“ tema je o kojoj se raspravlja u Privrednoj komori Hrvatske zbog vremenskih ekstrema u toj zemlji u posljednjih nekoliko godina. U Zagrebu su se okupili naučnici i istraživači, ali i investitori kao i predstavnici firmi koje ulažu u održivi razvoj. Skupu su prisustvovali i investitori u projekte koji se odnose na smanjenje rizika […]