Jakovina: Mnogi u mantijama zapravo vjeruju jedino u ‘boga nacionalizma’

Konsenzusa o tome šta su fašistička naslijeđa, organizacije i simboli na Balkanu uglavnom nema. Istoričari se slažu da je na sceni revizija istorije, a pravnici da zakonodavstvo ili njegova nejasna primjena u zemljama regiona olakšavaju neofašističke pojave.  Gost Al Jazeere bio je profesor Tvrtko Jakovina.