Vjernici se raduju posjeti pape Franje Sjevernoj Makedoniji

Katolička crkva u Sjevernoj Makedoniji ima blizu 20 hiljada vjernika. Strumičko-skopska eparhija dio je Istočne katoličke crkve. Ona priznaje papu kao vjerskog poglavara, ali se od ostalih razlikuje u obredima, crkvenoj disciplini i običajima. Sa njima je uoči posjete pape Franje razgovarala Milka Smilevska.