Podsjećanje na poruke Majke Tereze

“Ne boj se, malo stado” – slogan je posjete pape Franje Sjevernoj Makedoniji. Poruka je to da Katolička crkva brine o svojoj zajednici čak i kada je, kao i u toj zemlji – malobrojna. Papa je prvi put u Skoplju, rodnom gradu Majke Tereze, koji ju je proglasio svetom prije tri godine. Uoči dolaska pape […]