Srbija: Šta znači odluka Vrhovnog kasacionog suda za dužnike u ‘švicarcima’

Vrhovni kasacioni sud u Srbiji zauzeo je stav da je ništavna odredba ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švicarskim francima, ako banka nije dostavila dokaz da se zadužila u toj valuti za plasman odobrenih sredstava. Nižestepeni sudovi mogu donositi i suprotne odluke, ali će rizikovati da im one u postupku revizije, koja se vodi pred Vrhovnim […]