Opsada Sarajeva: Svjedočenja preživjelih

Sarajevo je bilo pod opsadom 44 mjeseca. Na grad je ispaljeno 50.000 tona artiljerijskih projektila, poginulo je 14.000 ljudi, od kojih više od 1.600 djece. Sarajlije kažu: ta žrtva nikad se ne može zaboraviti. Donosimo svjedočenja preživjelih, koji su djetinjstvo, zdravlje i najmilije izgubili u najdužoj opsadi glavnog grada ikad.