Karadžićeva ideologija i danas se afirmira u RS-u

Članovi uže porodice, tačnije kćerka Radovana Karadžića u rukovodstvu je NSRS-a. Otvoreno je podržava predsjednik najveće stranke u tom dijelu Bosne i Hercegovine. A sadašnji čelnik SDS-a želi biti kao Karadžić. O tome koliko se ideologija i politika Radovana Karadžića danas afirmiraju u RS-u u priči Emira Skenderagića.