Žrtve nasilja ne nailaze na razumijevanje ni u institucijama

Žrtve nasilja u porodici upozoravaju udruženja koja se o njima brinu, suočavaju se s nebrigom institucija čiji ih uposlenici često dočekuju s podsmjehom, nevjericom i sarkazmom. Zbog toga, u Mostaru smatraju da na jedan prijavljeni slučaj nasilja dolazi sedam neprijavljenih. Na taj su problem, a nakon anonimnog pisma Mostarke o zlostavljanju djece, ukazali i građani […]